พระมหาสถูป วัดโพธิ์

พระมหาสถูป วัดโพธิ์, 
03-2009
© Somchai Suriyasathaporn
สถูปหรือพระปรางค์ เป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสิ่งของที่ควรบูชาไว้ภายใน มหาสถูปจึงเป็นสถูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่มุมลานพระอุโบสถชั้นนอกทั้ง ๔ ด้าน ๔ องค์ 
พระปรางค์แบบนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “พระอัคฆีย์เจดีย์” บุด้วยหินอ่อนมีเทวรูป ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่หล่อด้วยดีบุกลงรักปิดทองประดับกระจกประจำทั้งสี่ทิศขององค์พระปรางค์

Date

22 January 2015

Project

พระมหาสถูป วัดโพธิ์

Categories

black and white, zone systems
พระมหาสถูป วัดโพธิ์

 

เลขที่ 59/154

ซอย รามอินทรา 103/1  หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์

คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Email: somchaisuriya@gmail.com

Phone: 090-2010095