We are an Home School Digital Photographic Learning

www.cameraeyes.net
Fine Art Photo Home School

CameraEyes ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2549 (26-09-2006) หรือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดย อ.สมชาย และ อ.จิตติมา

ซึ่งยุคนั้น เว็บบอร์ด สำหรับพูดคุยกัน กำลังเฟื่องฟู โดยทีแรก ได้ตั้งเป็นเว็บไซด์ แบบมีเว็บบอร์ด สำหรับพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็นกัน
โดย ใช้ชื่อโดเมนว่า www.cameraeyes.net จุดประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่ สำหรับ คนที่ชอบงานถ่ายภาพ แบบศลิปะบริสุทธ์ิ (Fine Art Photography)
ได้มีพื้นที่ เว็บบอร์ด ได้พบปะพูดคุย สนทนากัน และ เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ในเรื่องศลิปะภาพถ่าย ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีเว็บแบบนี้ ในประเทศไทย

ต่อมาจึงเริ่ม มีการเรียน การสอนเพิ่ม ขึ้นเพื่อให้ความรู้ กับสมาชิก โดยจัดอบรม เป็นคอร์สถ่ายภาพแบบ ต่าง ๆ และ พัฒนาต่อไป ตามกาลเวลา
จนเป็น CameraEyes School ซึ่งเป็น โรงเรียนสอนศลิปะภาพถ่าย แบบโฮมสคูล เน้นสอนระยะยาว แบบตัวต่อตัว หรือ เป็นเวริค์ชอปกลุ่มเล็ก ๆ
ไม่เกิน 10 คน เพื่อให้การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ มากที่สุดเป็นหลัก

Publicly known as www.cameraeyes.net at the beginning, CameraEyes was initiated as an internet forum by
Somchai and Jittima on July 26th, 2006, 10 years ago.

It implicitly became a bigger community for Fine Art Photography lovers whereas the forum allowed members to exchange
ideas, discuss and share knowledge. The forum drew a lot of attention since it was the first internet forum of its kind in Thailand.

Various photography workshops were proposed subsequently as activities for forum members. Eventually,
CameraEyes Home School for Fine Art Photography was established to provide long term one-to-one course,
custom training course, small group courses or workshops forenthusiasts.

Who we are?
Our Team

Somchai SuriyasathapornTeacher
Jittima Sa-ngeamsunthronTeacher
Nuttakit SukjaroensukWeb Developer

คอรส์ ที่เปิดทำการสอน

Digital Zone System

เรียนรู้ เทคนิค การผลิต ผลงาน ภาพถ่าย คุณภาพสูงแบบ Zone System (ของ Ansel Adams) ด้วยระบบดิจิตอลทั้งระบบ

โดย อ.สมชาย สุริยาสถาพร

Photoshop for Photographer Level I and II

เปิดสอนแบบกันเองสไตล์สบายๆ ที่บ้านผมเอง เรียนกับเครื่องที่ใช้ทำงานจริง ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ กลางหมู่แมกไม้รอบบ้าน สอนแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มไม่เกิน 3 คน เน้นนำไปใช้งานได้จริง

โดย อ.สมชาย สุริยาสถาพร

CMS for Photography Workshop

เวิร์คชอป สำหรับผู้ถ่ายภาพ ทำงานเรื่องภาพ ที่ต้องการควบคุมคุณภาพงานให้สีเที่ยงตรง ไม่เพี้ยน
เรียนรู้ตลอดกระบวนการตั้งแต่ ถ่ายภาพ จอมอนิเตอร์ ซอฟแวร์ตบแต่งภาพ การเตรียมพิมพ์ การพิมพ์ระบบต่างๆ ( input to output)

โดย อ.สมชาย สุริยาสถาพร

Intro to Fine Art Photography

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ Basic ไปจนถึงขึ้น Advance
วิชาที่สอน

- ประวัติศาสตร์ภาพถ่าย
- Master of Photographer
- What is Fine Art Photography
- พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ Composition
- พื้นฐานการควบคุมกล้อง Camera Control

- Lighting (แสง และการควบคุม)
- Still Life ( หุ่นนิ่ง)
- Documentary (ภาพถ่ายเชิงสารคดี)
- Street & Candid (เดินถ่ายตามท้องถนน)
- Portrait (ภาพบุคคล)
- Nature ( ธรรมชาติ)
- Landscape (ทิวทัศน์)
- Architecture (สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย)

โดย อ.จิตติมา เสงี่ยมสุนทร

Check it?
Our Photo Exhibition

 
 

Oct 12, 2013

" My World "

Photography exhibition by Jittima Sa-ngeamsunthron

Numthong Gallery at Aree

 

" Black and White Thai Landscape 2015 "

นิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกของ CameraEyes School ในรอบ 9 ปี

งานแสดงภาพถ่ายกลุ่ม ของครู Somchai Suriyasathaporn , Jittima Sa-ngeamsunthron และ นักเรียนจาก CameraEyes School

Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Nov 3, 2015

 

Nov 8, 2016

" Thai*Sea*Scape 2016

ในโลกอีกใบที่ทับซ้อนกับโลกแห่งความจริง จินตนาการและความรู้สึกจะนำพาไปสู่อีกโลกนั้น ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นความลับ
ทะเล ....ดินแดนแห่งความลับในตัวตน

Imagination and sensibility leads us to another world which overlaps with the real world. In there, everything is mysterious.
The sea…the kingdom of secret in one’s self.

Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็น จากผู้ที่ผ่านการอบรม
Hear What Our Students Say.

 

เลขที่ 59/154

ซอย รามอินทรา 103/1  หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์

คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Email: somchaisuriya@gmail.com

Phone: 090-2010095