ภาพภายในปราสาทสัจธรรม

"ภาพภายในปราสาทสัจธรรม"
สถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
พัทยา, ชลบุรี
.
ถ่ายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ล้างฟิล์ม+แสกน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Camera : Wista 45
Lens : schneider-kreuznach super angulon 90 mm.
Expose : s.1:11 min., f/22 EI 100
Film : ILFORD Delta 100 Pro
Dev. : DD-X 1:9 , 24 องศา, N-1
Scan : V800
Photo, Dev. and Scan : Somchai Suriyasathaporn

Date

04 September 2018

Project

ภาพภายในปราสาทสัจธรรม

Categories

Somchai's Works, Black&White, Large Format Film
ภาพภายในปราสาทสัจธรรม

Home School of Fine Art Photography.

CameraEyes.net

59/154 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ซอย 18, ซอยรามอินทรา 103/1 

คันนายาว, กรุงเทพมหานคร 10230

 

59/154 Wisuttha Vill 18, Ram Intra 103/1 

Khan Na Yao, Bangkok 10230

Thailand

Email : info@cameraeyes.net

Phone : 090 201 0095