ผลงานของ Mana Jiranapakul

ผลงาน นร.LargeFormat Level 4. Zone System

ผลงานของ Mana Jiranapakul

Date

21 September 2020

Project

ผลงานของ Mana Jiranapakul

Categories

Black&White, Large Format Film, Student work, Zone System
ผลงานของ Mana Jiranapakul

Home School of Fine Art Photography.

CameraEyes.net

59/154 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ซอย 18, ซอยรามอินทรา 103/1 

คันนายาว, กรุงเทพมหานคร 10230

 

59/154 Wisuttha Vill 18, Ram Intra 103/1 

Khan Na Yao, Bangkok 10230

Thailand

Email : info@cameraeyes.net

Phone : 090 201 0095